Algemene voorwaarden

Het hoort er nu eenmaal bij, de kleine lettertjes.

Future Visuals is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51219530 en is gevestigd aan de Koninklijke Marinelaan 7 (2251BA) te Voorschoten.

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  2. Future Visuals is de eenmanszaak van R. van den Broek.
  3. Dienstverlener: Future Visuals, hierna: Dienstverlener.
  4. Bedrijf: De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
  5. Opdrachtgever: het Bedrijf die een Overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
  6. Diensten: de diensten die Future Visuals aanbiedt zijn het bedenken, ontwerpen en realiseren van online software, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, website(s), webapplicatie(s) en programmatuur.
  7. Opdracht: de uitvoering van de Overeenkomst door Future Visuals terzake de door Opdrachtgever aangevraagde Diensten.
  8. Onderhoud: onderhoud aan de door opdrachtgever aangevraagde dienst conform Overeenkomst.
  9. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening (op afstand) waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
  10. Website: de website die Future Visuals gebruikt is https://www.futurevisuals.nl/.

Genoeg kleine lettertjes?

Helemaal mee eens! Graag nemen we je mee in meer visuele dingen, neem eens een kijkje bij onze cases om een greep uit ons werk te zien.

Naar de cases